Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7.a. Odling av köksväxter på friland 2002 (gurka, matlök, purjolök). Län.

7.a. Outdoor cultivation of vegetables 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

 

Län

Gurka

Matlök

Purjolök

Areal, hektar

Skörd,

ton

Antal företag

Areal, hektar

Skörd,

ton

Antal företag

Areal, hektar

Skörd,

ton

Antal företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

1,1

..

4

4,2

33

16

1,5

18

9

Uppsala län

0,3

..

..

1,1

3

7

1,4

..

4

Södermanlands län

0,9

..

..

0,8

..

4

0,6

..

4

Östergötlands län

11,9

241

5

100,3

2 581

17

0,4

..

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

0,3

..

..

1,9

2

5

0,5

..

3

Kronobergs län

-

-

-

1,3

3

5

1,1

..

..

Kalmar län

112,1

4 175

26

218

7 437

48

0,4

..

3

Gotlands län

1,3

..

4

30,9

455

17

1,1

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

79,3

4 869

21

27,9

388

18

5,8

150

7

Skåne län

56,7

2 837

23

386,1

12 014

88

63,1

1 733

26

Hallands län

4,8

79

7

13,9

225

18

14,6

516

9

Västra Götalands län

3,4

49

8

8,8

43

28

4,5

112

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

0,8

..

..

1,9

14

6

0,9

2

5

Örebro län

0,7

..

..

1,2

8

8

0,7

..

4

Västmanlands län

1,0

..

3

1,0

..

3

0,3

..

3

Dalarnas län

1,6

..

..

1,8

4

6

0,5

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

0,2

..

..

1,2

4

4

0,4

..

4

Västernorrlands län

0,1

..

..

0,5

..

..

0,1

..

..

Jämtlands län

-

-

-

0,4

..

..

0,1

..

..

Västerbottens län

-

-

-

0,6

..

..

0,2

..

..

Norrbottens län

2,0

1

3

1,3

3

8

0,6

1

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

278,5

12 313

117

805,1

23 228

311

98,8

2 574

115

1999

293,3

13 276

159

790,7

35 283

313

138,2

3 245

105

1996

381,7

11 931

253

846,7

23 541

411

134,6

2 960

202