Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7.b. Odling av köksväxter på friland 2002 (morot, rödbeta, kålrot). Län.

7.b. Outdoor cultivation of vegetables 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Morot

Rödbeta

Kålrot

Areal, hektar

Skörd,

ton

Antal företag

Areal, hektar

Skörd,

ton

Antal företag

Areal, hektar

Skörd,

ton

Antal företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

5,8

71

15

2,3

15

14

1,4

..

3

Uppsala län

3,5

63

8

0,7

3

5

0,4

..

3

Södermanlands län

1,6

26

5

0,9

..

4

0,6

..

..

Östergötlands län

174,8

7 738

23

0,5

..

3

19,8

349

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

3,0

30

6

0,5

..

3

0,9

..

3

Kronobergs län

1,1

22

5

0,4

..

3

0,2

..

..

Kalmar län

26,6

243

22

2,1

16

10

0,6

..

3

Gotlands län

431,3

24 172

45

56,5

2 232

16

1,5

15

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

19,1

192

12

4,1

8

9

2,8

..

4

Skåne län

614,3

33 092

132

149,6

6 527

46

111,7

2 706

67

Hallands län

261,1

9 663

44

20,9

329

15

2,0

..

3

Västra Götalands län

111,1

4 020

46

10,8

162

14

13,3

665

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

9,3

366

9

0,5

..

3

4,0

..

4

Örebro län

95,9

3 806

26

1,4

6

8

3,2

..

4

Västmanlands län

5,3

93

5

0,3

..

..

0,6

..

..

Dalarnas län

12,7

251

12

0,2

..

..

1,8

..

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

10,8

209

9

1,0

3

6

1,1

..

3

Västernorrlands län

20,4

424

10

0,9

..

4

0,5

..

3

Jämtlands län

6,3

..

3

0,3

..

..

0,5

..

3

Västerbottens län

3,6

53

8

0,7

..

4

1,4

..

4

Norrbottens län

2,4

14

8

0,8

4

5

6,4

95

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

1 820,0

84 784

453

255,4

9 330

177

174,7

4 080

147

1999

1 755,8

84 308

500

303,2

14 400

162

196,6

5 945

154

1996

1 838,5

87 308

620

335,1

12 389

230

230,6

7 201

204