Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7.c. Odling av köksväxter på friland 2002 (blomkål, vitkål, salladskål). Län.

7.c. Outdoor cultivation of vegetables 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Blomkål

Vitkål

Salladskål

Areal, hektar

Skörd,

ton

Antal företag

Areal, hektar

Skörd,

ton

Antal företag

Areal, hektar

Skörd,

ton

Antal företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

0,7

..

3

1,4

33

8

0,1

..

..

Uppsala län

0,2

..

..

0,5

..

..

0,2

..

..

Södermanlands län

0,4

..

..

1,5

18

5

-

-

-

Östergötlands län

-

-

-

16,1

..

4

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

0,6

..

4

1,5

14

5

0,5

..

..

Kronobergs län

-

-

-

0,7

..

4

1,5

..

..

Kalmar län

0,3

..

..

1,2

..

..

0,3

..

..

Gotlands län

0,9

..

3

5,1

116

5

1,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

1,2

..

..

7,3

..

4

 

 

 

Skåne län

281,1

4 554

32

158,3

5 044

52

62,9

1 591

16

Hallands län

9,0

170

7

16,7

527

11

-

-

-

Västra Götalands län

12,1

42

8

150,3

5 939

36

5,2

..

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

1,3

..

..

6,5

177

5

1,0

..

3

Örebro län

0,5

..

4

3,0

..

4

0,1

..

..

Västmanlands län

0,1

..

..

1,2

..

..

0,5

..

..

Dalarnas län

1,2

4

5

4,2

59

9

0,2

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

0,6

..

..

2,4

16

5

-

-

-

Västernorrlands län

1,0

..

4

0,8

..

..

-

-

-

Jämtlands län

0,5

..

3

1,8

34

5

-

-

-

Västerbottens län

1,1

2

5

1,5

13

8

0,5

..

..

Norrbottens län

3,2

11

8

3,0

32

11

1,3

..

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

316,0

4 850

98

385,0

13 405

189

75,3

1 782

38

1999

340,5

6 028

105

447,3

19 842

201

69,3

1 194

47

1996

362,4

6 150

186

502,0

22 063

291

113,3

2 968

90