Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7.d. Odling av köksväxter på friland 2002 (isbergssallat, annan sallat, majs). Län.

7.d. Outdoor cultivation of vegetables 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Isbergssallat

Annan sallat

Majs

Areal, hektar

Skörd,

ton

Antal företag

Areal, hektar

Skörd, ton

Antal företag

Areal, hektar

Skörd,

ton

Antal företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

0,3

..

..

6,5

22

9

3,1

8

9

Uppsala län

0,6

..

3

0,2

..

..

1,3

10

5

Södermanlands län

1,1

..

..

0,3

..

..

3,6

..

3

Östergötlands län

34,1

..

..

0,1

..

..

2,5

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

0,2

..

..

0,1

..

..

0,6

..

..

Kronobergs län

1,0

..

3

2,5

..

..

-

-

-

Kalmar län

1,2

..

3

0,4

..

..

2,5

9

6

Gotlands län

1,1

15

5

2,8

..

4

1,5

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

10,4

131

6

0,6

..

..

2,2

..

3

Skåne län

980,3

21 155

55

69,2

555

15

91,2

271

37

Hallands län

33,7

..

4

5,6

..

4

3,5

12

6

Västra Götalands län

11,3

10

6

2,4

4

7

10,6

51

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

0,8

..

..

0,8

..

..

-

-

-

Örebro län

0,8

..

..

0,6

..

3

2,6

..

4

Västmanlands län

1,9

..

3

0,4

..

..

0,1

..

..

Dalarnas län

1,5

..

3

0,7

..

3

0,6

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

1,6

..

..

0,4

..

..

0,5

..

..

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

0,3

..

..

0,1

..

..

-

-

-

Västerbottens län

5,4

..

4

0,3

..

..

-

-

-

Norrbottens län

3,9

5

7

0,3

..

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

1 091,5

23 350

114

94,3

865

63

126,4

425

91

1999

686,7

19 325

138

38,6

524

87

83,8

524

87

1996

659,9

12 810

200

32,8

1 296

64

94,4

515

122