Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7.e. Odling av köksväxter på friland 2002 (övriga köksväxter inklusive ört- och kryddväxter och totalt). Län.

7.e. Outdoor cultivation of vegetables 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Övriga köksväxter inklusive ört- och kryddväxter

Totalt

Areal, hektar

Antal företag

Areal, hektar

Antal företag

 

 

 

 

 

Stockholms län

24,5

20

52,9

32

Uppsala län

1,4

5

11,8

11

Södermanlands län

221,1

6

233,4

11

Östergötlands län

13,6

18

374,1

53

 

 

 

 

 

Jönköpings län

14,2

7

24,8

12

Kronobergs län

6,6

11

16,4

12

Kalmar län

25,8

23

391,5

85

Gotlands län

57,6

32

592,6

84

 

 

 

 

 

Blekinge län

9,7

9

170,4

43

Skåne län

685,1

161

3 709,6

375

Hallands län

82,6

53

468,4

99

Västra Götalands län

57,6

39

401,4

97

 

 

 

 

 

Värmlands län

9,7

11

37,5

17

Örebro län

9,0

14

119,7

33

Västmanlands län

1,4

..

14,1

7

Dalarnas län

5,3

9

32,3

18

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

4,5

6

24,7

12

Västernorrlands län

0,6

..

24,9

10

Jämtlands län

2,6

5

12,9

7

Västerbottens län

4,9

7

20,2

10

Norrbottens län

7,9

12

33,1

17

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2002

1 245,7

453

6 766,7

1 045

1999

1 005,6

478

6 149,6

1 158

1996

1 040,0

550

6 572,0

1 424