Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9.a. Odling av bär på friland 2002 (jordgubbar, hallon, svarta vinbär). Län.

9.a. Outdoor cultivation of berries 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Jordgubbar

Hallon

Svarta vinbär

Areal, hektar

Skörd,

ton

Antal företag

Areal, hektar

Skörd,

ton

Antal företag

Areal, hektar

Skörd,

ton

Antal företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

94,1

145

18

3,3

6

6

4,7

2

13

Uppsala län

30,8

109

12

2,0

..

..

1,2

1

6

Södermanlands län

37,6

46

8

4,4

3

5

3,9

..

3

Östergötlands län

150,0

702

34

6,7

6

13

3,0

3

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

54,9

222

23

2,1

4

6

64,2

115

19

Kronobergs län

14,0

111

14

3,9

5

5

1,2

..

4

Kalmar län

337,7

1 418

56

8,5

11

9

0,6

..

..

Gotlands län

23,7

88

20

2,5

1

6

0,8

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

239,8

1 568

59

26,1

49

10

-

-

-

Skåne län

584,7

3 299

126

47,8

84

51

4,3

3

15

Hallands län

92,0

320

27

3,1

1

6

2,3

..

3

Västra Götalands län

239,9

809

81

11,5

14

20

87,8

87

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

60,7

388

17

0,6

..

..

0,3

..

..

Örebro län

36,9

29

18

2,9

0

5

13,1

..

4

Västmanlands län

23,1

96

7

0,8

..

..

3,5

..

4

Dalarnas län

35,1

83

11

 

 

 

60,8

41

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

45,4

145

18

0,3

..

..

0,4

..

..

Västernorrlands län

39,6

146

12

1,1

..

..

27,2

5

13

Jämtlands län

32,2

81

11

1,0

..

..

47,7

20

16

Västerbottens län

15,8

16

10

-

-

-

3,4

1

6

Norrbottens län

21,1

23

15

1,8

..

3

140,3

110

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

2 209,1

9 845

597

130,4

191

156

470,7

395

184

1999

2 707,3

12 520

771

116,6

118

156

415,4

478

186

1996

2 950,1

11 700

923

101,2

121

171

607,3

798

245