Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9.b. Odling av bär på friland 2002 (övriga bär och totalt). Län.

9.b. Outdoor cultivation of berries 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Övriga bär

Totalt

Areal, hektar

Skörd, ton

Antal företag

Areal, hektar

Antal företag

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

0,3

..

..

102,4

26

Uppsala län

0,3

..

..

34,3

17

Södermanlands län

0,7

..

..

46,6

15

Östergötlands län

3,8

..

3

163,5

48

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

..

121,2

37

Kronobergs län

0,5

..

..

19,6

20

Kalmar län

26,7

8

11

373,5

66

Gotlands län

0,1

..

..

27,1

24

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

3,5

..

3

269,4

65

Skåne län

43,7

92

19

680,5

164

Hallands län

0,6

..

3

98,0

35

Västra Götalands län

10,2

12

6

349,4

100

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

1,0

..

..

62,6

19

Örebro län

-

-

-

52,9

23

Västmanlands län

0,2

..

..

27,6

10

Dalarnas län

-

-

-

95,9

15

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

46,1

20

Västernorrlands län

-

-

-

67,9

24

Jämtlands län

0,1

..

..

81,0

24

Västerbottens län

5,6

..

..

24,8

17

Norrbottens län

1,3

..

..

164,5

42

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2002

98,6

130

61

2 908,8

811

1999

118,9

159

56

3 358,3

949

1996

74,8

..

47

3 733,4

1 140