Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.a. forts. Odling av köksväxter på friland, 1981 - 2002. Riket.

1.a. continued. Outdoor cultivation of vegetables, 1981 - 2002. Whole country.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Växtslag

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitkål

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

725

769

522

392

508

502

447

385

Skörd, ton

29 330

34 037

17 556

19 120

23 829

22 063

19 842

13 405

Ton/hektar

40

44

34

49

47

44

44

35

Antal företag

516

602

471

353

387

291

201

189

Salladskål

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

161

201

217

168

178

113

69

75

Skörd, ton

2 781

3 507

3 429

3 737

4 141

2 968

1 194

1 782

Ton/hektar

17

17

16

22

23

26

17

24

Antal företag

179

273

220

161

146

90

47

38

Isbergssallat

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

290

455

519

622

643

660

687

1 092

Skörd, ton

4 119

5 879

5 821

9 356

10 071

12 810

19 325

23 350

Ton/hektar

14

13

11

15

16

19

28

21

Antal företag

304

446

403

323

291

200

138

114

Annan sallat

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

60

40

22

14

19

33

39

94

Skörd, ton

5 682

2 118

1 045

643

796

1 296

538

865

Ton/hektar

95

53

48

46

42

39

14

9

Antal företag

189

157

121

94

83

64

42

63

Majs

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

1)

1)

148

129

140

94

84

126

Skörd, ton

1)

1)

105

478

304

515

524

425

Ton/hektar

1)

1)

1

4

2

5

6

3

Antal företag

1)

1)

169

149

157

122

87

91

Övrigt

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

1 150

1 299

965

923

904

1 040

1 006

1 246

Antal företag

745

942

741

612

283

550

478

453

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

5 398

6 412

6 235

5 791

6 257

6 572

6 150

6 767

Antal företag

2 022

2 448

2 321

1 825

1 693

1 424

1 158

1 045


1) Uppgifter om majs samlades ej in 1981 och 1984.