Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Äpple och päron, odlad areal och antal träd 31 december 2002. Riket.

10. Apples and pears, cultivated area and number of trees on 31 December 2002. Whole country.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Sort

Areal, hektar

Antal träd

 

 

 

Äpple

 

 

Alice

65,4

50 839

Aroma / Röd Aroma

236,9

299 130

Belle de Boskoop

13,4

9 833

Cox Orange

120,1

130 358

Discovery

102,5

184 714

Elise

12,5

36 095

Gloster

18,8

21 575

Gravensteiner / Röd Gravensteiner

96,1

86 387

Ingrid Marie / Karin Schneider

328,5

305 435

James Grieve

16,2

9 575

Jonagored

5,2

9 168

Katja

45,1

57 087

Kim

26,3

21 456

Lobo

33,6

20 625

Mio

5,8

2 448

Mutzu

28,0

29 023

Signe Tillisch

43,1

34 008

Summerred

26,3

22 586

Transparent blanche

10,5

4 715

Åkerö

11,9

7 395

Övriga äpplesorter

87,4

69 192

Totalt

1 333,6

1 411 644

 

 

 

Päron

 

 

Alexander Lucas

16,2

14 431

Carola

13,7

14 825

Clara Frijs

41,6

52 542

Conference

24,0

20 760

Greve Moltke

12,4

5 001

Herzogin Elsa

17,9

9 697

Pierre Corneille

9,7

8 120

Övriga päronsorter

36,2

29 648

Totalt

171,7

155 024