Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Areal äppleträd 2002, fördelat efter trädens planteringsår. Län.

11. Apple tree areas in 2002 according to the planting year of the tree. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Äpple, areal i hektar

Planteringsår

1998-2002

1993-1997

1988-1992

1983-1987

Före 1983

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

4,2

-

-

-

14,3

Uppsala län

16,1

0,6

2,0

3,0

0,6

Södermanlands län

-

-

-

-

5,0

Östergötlands län

5,9

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

11,5

10,8

25,3

4,3

22,2

Kronobergs län

5,1

5,3

6,5

2,5

11,5

Kalmar län

0,3

2,0

-

-

-

Gotlands län

-

1,0

-

-

5,7

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

0,5

1,7

9,1

Skåne län

211,8

156,7

207,0

172,6

380,2

Hallands län

1,7

0,6

1,9

3,1

7,0

Västra Götalands län

1,7

0,2

-

-

5,0

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

-

0,8

Örebro län

0,9

-

0,5

-

-

Västmanlands län

-

5,0

-

-

-

Dalarnas län

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

-

-

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

Jämtlands län

-

-

-

-

-

Västerbottens län

-

-

-

-

-

Norrbottens län

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela riket

259,2

182,2

243,6

187,2

461,6