Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13.a. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2002 (ros, jordgubbsplanta). Län.

13.a. Outdoor and container cultivation of nurseries 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Ros

Jordgubbsplanta

På friland

I container

På friland

I container

Areal, hektar

Antal plantor, 1000 st

Antal företag

Areal, hektar

Antal plantor, 1000 st

Antal företag

Areal, hektar

Antal plantor, 1000 st

Antal företag

Areal, hektar

Antal plantor, 1000 st

Antal företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

-

-

-

-

-

-

0,3

..

..

-

-

-

Uppsala län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands län

-

-

-

1,2

..

..

-

-

-

-

-

-

Östergötlands län

-

-

-

-

-

-

0,8

..

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

1,0

..

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs län

-

-

-

-

-

-

1,3

..

4

-

-

-

Kalmar län

-

-

-

0,1

..

..

2,5

..

..

-

-

-

Gotlands län

0,5

..

..

0,1

..

..

0,1

..

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Skåne län

20,7

522

14

1,1

27

5

12,9

..

4

-

-

-

Hallands län

0,5

..

..

0,1

..

..

2

..

..

-

-

-

Västra Götalands län

-

-

-

0,2

..

..

19,7

..

4

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Örebro län

-

-

-

-

-

-

1,0

..

..

-

-

-

Västmanlands län

-

-

-

0,5

..

..

-

-

-

-

-

-

Dalarnas län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

-

-

-

0,7

..

..

-

-

-

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

-

-

-

0,1

..

..

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

0,5

..

..

-

-

-

1,3

..

..

-

-

-

Norrbottens län

-

-

-

-

-

-

7,2

..

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

23,2

552

19

3,4

117

13

49,8

4 694

23

-

-

-

1999

20,7

1 005

19

1,3

47

13

69,6

7 062

33

-

-

-

1996

33,8

1)

22

1,6

1)

21

2)

2)

2)

2)

2)

2)


 

1) 1996 samlades uppgifter om skörd ej in.

2) Jordgubbsplanta samlades ej in 1996, utan ingår i övriga plantskoleväxter.