Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13.d. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2002 (perenn, barrväxt). Län.

13.d. Outdoor and container cultivation of nurseries 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Perenn

Barrväxt

På friland

I container

På friland

I container

Areal, hektar

Antal plantor, 1000 st

Antal företag

Areal, hektar

Antal plantor, 1000 st

Antal företag

Areal, hektar

Antal plantor, 1000 st

Antal företag

Areal, hektar

Antal plantor, 1000 st

Antal företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

0,5

..

..

0,6

..

..

0,3

..

..

-

-

-

Uppsala län

1,0

..

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands län

-

-

-

0,3

..

..

0,5

..

..

-

-

-

Östergötlands län

0,5

..

..

4,5

..

..

0,5

..

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

2,0

..

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs län

0,2

..

..

0,2

..

..

-

-

-

-

-

-

Kalmar län

0,5

..

..

0,1

..

..

0,4

..

..

0,2

..

..

Gotlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne län

4,3

..

3

6,5

903

12

17,8

122

12

2,3

73

7

Hallands län

2,3

..

4

2,0

..

3

0,9

..

3

0,1

..

..

Västra Götalands län

6,2

339

8

2,1

1 447

7

0,5

..

..

1,3

..

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

6,0

..

3

2,5

..

..

-

-

-

-

-

-

Örebro län

0,5

..

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västmanlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

..

..

Dalarnas län

0,2

..

..

0,4

..

..

0,8

..

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

0,5

..

..

-

-

-

-

-

-

0,3

..

..

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

-

-

-

0,4

..

..

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

0,5

..

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens län

0,1

..

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

25,3

1 505

30

19,6

4 606

31

21,7

136

23

4,4

137

14

1999

22,2

2 353

31

7,6

3 371

30

23,2

245

25

2,3

138

17

1996

33,3

1)

37

7,6

1)

33

68,9

1)

43

3,1

1)

25


 

1) 1996 samlades uppgift om skörd ej in.