Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13.f. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2002 (övriga plantskoleväxter och totalt). Län.

13.f. Outdoor and container cultivation of nurseries 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Övriga plantskoleväxter

Totalt

På friland

I container

På friland

I container

Areal, hektar

Antal plantor, 1000 st

Antal företag

Areal, hektar

Antal plantor, 1000 st

Antal företag

Areal, hektar

Antal plantor, 1000 st

Antal företag

Areal, hektar

Antal plantor, 1000 st

Antal företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

0,9

..

4

-

-

-

6,2

149

9

0,7

..

..

Uppsala län

-

-

-

-

-

-

1,0

..

..

-

-

-

Södermanlands län

0,7

..

..

-

-

-

2,7

..

3

3,9

..

..

Östergötlands län

4,5

..

..

-

-

-

27,1

955

5

5,3

..

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

1,2

..

3

-

-

-

11,9

121

8

1,5

..

..

Kronobergs län

-

-

-

0,5

..

..

3,5

319

8

1,0

..

3

Kalmar län

0,6

..

..

-

-

-

6,9

..

4

0,8

..

..

Gotlands län

-

-

-

-

-

-

3,9

..

3

0,3

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

-

0,3

..

..

3,2

..

..

0,4

..

..

Skåne län

12,9

3 052

10

0,4

..

..

193,4

9 948

49

35,3

2 143

23

Hallands län

-

-

-

-

-

-

53,7

464

18

8,9

699

10

Västra Götalands län

2,0

..

..

0,8

..

..

70,8

3 848

20

11,1

1 806

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

0,5

..

..

-

-

-

6,5

..

4

2,5

..

..

Örebro län

0,6

..

..

0,1

..

..

2,1

..

4

1,4

..

..

Västmanlands län

3,0

..

..

-

-

-

5,5

..

..

3,0

..

..

Dalarnas län

0,3

..

..

0,3

..

..

3,2

..

..

1,7

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

0,5

..

..

-

-

-

4,7

..

4

1,8

..

..

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

12,0

..

3

0,5

..

..

Västerbottens län

-

-

-

-

-

-

7,3

26

6

-

-

-

Norrbottens län

0,3

..

..

-

-

-

9,0

70

5

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

28,0

3 246

29

2,4

741

7

434,6

16 781

160

80,1

7 340

68

1999

45,0

..

30

2,7

91

13

615,8

24 284

181

39,9

5 044

60

1996

124,3

1)

52

1,2

1)

14

760,7

1)

194

36,8

1)

77


 

1) 1996 samlades uppgift om skörd ej in.