Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.b. Odling av övriga köksväxter på friland, 1990 - 2002. Riket.

1.b. Outdoor cultivation of other vegetables, 1990 - 2002. Whole country.

Växtslag

1990

1993

1996

1999

2002

 

 

 

 

 

 

Grön-, röd-, brysselkål och brocolli

 

 

 

 

 

Areal, hektar

125

138

174

179

184

Antal företag

4)

4)

189

131

105

Dill

 

 

 

 

 

Areal, hektar

158

164

168

154

163

Antal företag

4)

4)

142

98

88

Spenat

 

 

 

 

 

Areal, hektar

301

211

165

134

154

Antal företag

4)

4)

27

20

17

Palsternackor

 

 

 

 

 

Areal, hektar

110

104

136

110

115

Antal företag

4)

4)

79

46

49

Selleri

 

 

 

 

 

Areal, hektar

50

51

54

53

42

Antal företag

4)

4)

46

38

24

Persilja

 

 

 

 

 

Areal, hektar

35

41

59

43

34

Antal företag

4)

4)

78

42

33

Pumpa

 

 

 

 

 

Areal, hektar

3

4

9

36

41

Antal företag

4)

4)

15

35

36

Övriga kryddväxter1)

 

 

 

 

 

Areal, hektar

2)

2)

2)

21

41

Antal företag

2)

2)

2)

28

19


 

1) Kryddväxter exkl. dill och persilja.

2) Redovisades ej separat detta år.

3) Ej samma uppdelning detta år, varför en redovisning av företag ej går att göra.

4) Antal företag redovisades ej detta år.