Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Arealer och antal företag för olika växtslag i växthus 2002. Län

15. Greenhouse area and number of holdings for different plants 2002. Counties.

Län

Köksväxter

Bärväxter

Snittblommor

Krukväxter, lökblommor, utplanteringsväxter samt sticklingar och småplantor av prydnadsväxter

Yta,
kvm

Antal
företag

Yta,
kvm

Antal
företag

Yta,
kvm

Antal
företag

Yta,
kvm

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

111 571

30

-

-

40 154

10

170 098

70

Uppsala län

2 823

12

-

-

-

-

45 429

18

Södermanlands län

10 061

10

-

-

1 050

3

51 835

22

Östergötlands län

49 176

21

13 558

6

-

-

67 272

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

3 180

9

1 370

..

6 081

..

31 379

28

Kronobergs län

10 355

4

-

-

150

..

29 927

22

Kalmar län

15 342

13

-

-

945

4

26 657

28

Gotlands län

45 458

10

-

-

90

..

5 914

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

60 610

10

3 600

..

1 305

4

41 453

24

Skåne län

974 360

150

41 600

9

29 701

13

670 378

165

Hallands län

67 611

25

-

-

5 720

9

116 922

52

Västra Götalands län

47 114

42

1 860

3

20 255

11

184 432

114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

4 981

11

-

-

-

-

32 755

22

Örebro län

4 120

9

-

-

-

-

36 137

24

Västmanlands län

6 888

9

-

-

8 400

4

57 128

20

Dalarnas län

7 763

10

-

-

375

..

35 233

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

1 715

6

-

-

-

-

48 129

23

Västernorrlands län

5 620

4

-

-

200

..

35 811

31

Jämtlands län

5 640

4

-

-

-

-

11 855

14

Västerbottens län

30 166

14

3 750

..

36

..

50 320

20

Norrbottens län

23 770

10

-

-

-

-

29 046

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 488 324

407

65 738

24

114 462

64

1 778 110

800