Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16.a. Odling av köksväxter i växthus och bänkgårdar 2002 (tomat, gurka, melon). Län.

16.a. Cultivation of vegetables in greenhouses 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Tomat

Gurka

Melon

Yta,

kvm

Skörd,

ton

Antal företag

Yta,

kvm

Skörd,

ton

Antal företag

Yta,

kvm

Skörd,

ton

Antal företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

21 133

153

24

3 160

27

18

50

..

..

Uppsala län

1 740

14

9

373

4

8

-

-

-

Södermanlands län

1 550

82

8

1 370

27

6

-

-

-

Östergötlands län

23 880

829

14

21 846

475

15

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

2 028

13

8

1 054

9

8

-

-

-

Kronobergs län

280

..

..

10 045

..

3

-

-

-

Kalmar län

10 690

325

11

224

..

4

-

-

-

Gotlands län

8 088

189

8

36 910

1 196

5

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

55 700

2 584

9

4 820

111

5

90

..

..

Skåne län

421 361

16 222

69

461 324

19 068

83

9 659

127

14

Hallands län

22 276

738

15

36 717

1 447

15

8 588

44

9

Västra Götalands län

16 435

439

26

10 410

192

26

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

1 337

21

7

869

12

6

35

..

..

Örebro län

3 380

118

7

455

4

5

200

..

..

Västmanlands län

5 346

129

9

1 492

39

6

-

-

-

Dalarnas län

3 586

66

9

2 528

48

7

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

1 055

24

5

330

..

4

-

-

-

Västernorrlands län

4 368

..

4

452

..

..

-

-

-

Jämtlands län

4 420

..

3

820

..

..

-

-

-

Västerbottens län

23 110

267

10

836

..

4

-

-

-

Norrbottens län

10 370

324

5

9 900

186

6

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

642 133

22 771

262

605 935

22 937

238

18 622

175

28

1999

557 254

19 307

301

621 253

23 339

258

22 793

155

34

1996

589 404

18 209

356

569 888

20 537

285

39 485

180

51