Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16.b. Odling av köksväxter i växthus 2002 (annan sallat, kruksallat, kryddväxter). Län.

16.b. Cultivation of vegetables in greenhouses 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län/kommun

Annan sallat

Kruksallat

Kryddväxter

Yta,

kvm

Skörd, 1000-stycken

Antal

företag

Yta,

kvm

Skörd, 1000-stycken

Antal

företag

Yta,

kvm

Skörd, 1000-stycken

Antal

företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

1 245

..

..

61 050

..

3

24 353

14 032

7

Uppsala län

10

..

..

-

-

-

700

..

..

Södermanlands län

2 050

..

3

-

-

-

4 981

..

..

Östergötlands län

3 000

..

..

-

-

-

300

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar län

1 125

..

..

-

-

-

303

..

..

Gotlands län

-

-

-

440

..

..

20

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

-

-

-

Skåne län

48 061

2 557

11

4 200

..

..

7 870

913

5

Hallands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands län

12 004

977

5

-

-

-

6 700

..

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

2 200

..

..

500

..

..

Örebro län

-

-

-

-

-

-

85

..

..

Västmanlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas län

80

..

..

-

-

-

1 569

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

-

-

-

300

..

..

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

800

..

..

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

300

..

..

Västerbottens län

250

..

..

2 900

..

..

3 010

..

3

Norrbottens län

2 000

..

..

-

-

-

1 500

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

69 825

3 836

27

70 790

14 980

10

53 291

22 557

36

1999

87 020

3 106

25

22 760

8 196

8

21 779

11 023

22

1996

1)

1)

1)

41 658

7 125

16

24 693

10 942

32


 

1) Uppgifter om annan sallat samlades ej in för 1996. Växtslaget ingår istället i övriga köksväxter.