Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16.c. Odling av köksväxter i växthus 2002 (övriga köksväxter och totalt). Län.

16.c. Cultivation of vegetables in greenhouses 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Övriga köksväxter

Totalt

Yta,

kvm

Antal

företag

Yta,

kvm

Antal

företag

 

 

 

 

 

Stockholms län

580

..

111 571

32

Uppsala län

-

-

2 823

12

Södermanlands län

110

..

10 061

10

Östergötlands län

150

..

49 176

21

 

 

 

 

 

Jönköpings län

98

..

3 180

9

Kronobergs län

30

..

10 355

4

Kalmar län

3 000

..

15 342

13

Gotlands län

-

-

45 458

10

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

60 610

10

Skåne län

21 885

15

974 360

150

Hallands län

30

..

67 611

27

Västra Götalands län

1 565

8

47 114

45

 

 

 

 

 

Värmlands län

40

..

4 981

12

Örebro län

-

-

4 120

9

Västmanlands län

50

..

6 888

9

Dalarnas län

-

-

7 763

10

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

30

..

1 715

6

Västernorrlands län

-

-

5 620

4

Jämtlands län

100

..

5 640

4

Västerbottens län

60

..

30 166

14

Norrbottens län

-

-

23 770

10

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2002

27 728

38

1 488 324

407

1999

120 1291)

..1)

1 452 9881)

4621)

1996

83 7161)

641)

1 348 8441)

5171)


 

1) På grund av en annan uppdelning 1996 och 1999 ingår bär i växthus i dessa siffor.