Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16.d. Övriga köksväxter i växthus 2002.

16.d. Other vegetables in greenhouses 2002.

 

Areal,
kvm

Antal
företag

Färskpotatis

15 000

8

Paprika

859

14

Andra köksväxter

11 869

20