Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17.a. Odling av bär i växthus 2002 (jordgubbar, hallon). Län.

17.a. Cultivation of berries in greenhouses 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Jordgubbar

Hallon

Yta,

kvm

Skörd,

ton

Antal företag

Yta,

kvm

Skörd,

ton

Antal företag

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

-

-

-

-

-

-

Uppsala län

-

-

-

-

-

-

Södermanlands län

-

-

-

-

-

-

Östergötlands län

13 058

46

6

500

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

1 370

..

..

-

-

-

Kronobergs län

-

-

-

-

-

-

Kalmar län

-

-

-

-

-

-

Gotlands län

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

3 600

..

..

-

-

-

Skåne län

30 800

189

6

8 700

..

..

Hallands län

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands län

1 740

..

..

120

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

-

-

-

Örebro län

-

-

-

-

-

-

Västmanlands län

-

-

-

-

-

-

Dalarnas län

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

1 650

..

..

-

-

-

Norrbottens län

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

52 218

248

20

9 320

7

5