Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17.b. Odling av bär i växthus 2002 (övriga bär och totalt). Län.

17.b. Cultivation of berries in greenhouses 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Övriga bär

Totalt

Yta,

kvm

Antal

företag

Yta,

kvm

Antal

företag

 

 

 

 

 

Stockholms län

-

-

-

-

Uppsala län

-

-

-

-

Södermanlands län

-

-

-

-

Östergötlands län

-

-

13 558

6

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

1 370

..

Kronobergs län

-

-

-

-

Kalmar län

-

-

-

-

Gotlands län

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

3 600

..

Skåne län

2 100

..

41 600

9

Hallands län

-

-

-

-

Västra Götalands län

-

-

1 860

3

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

-

Örebro län

-

-

-

-

Västmanlands län

-

-

-

-

Dalarnas län

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

-

Västernorrlands län

-

-

-

-

Jämtlands län

-

-

-

-

Västerbottens län

2 100

..

3 750

..

Norrbottens län

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela riket

4 200

..

65 738

24