Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18.b. Odling av snittblommor i växthus 2002 (övriga snittblommor och totalt). Län.

18.b. Cultivation of cut flowers in greenhouses 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Övriga snittblommor

Totalt

Yta,

kvm

Skörd, 1000 st

Antal

företag

Yta,

kvm

Skörd, 1000 st

Antal

företag

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

2 654

..

3

40 154

4 667

10

Uppsala län

-

-

-

-

-

-

Södermanlands län

710

..

..

1 050

..

3

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

-

6 081

..

..

Kronobergs län

75

..

..

150

..

..

Kalmar län

275

..

..

945

..

4

Gotlands län

50

..

..

90

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

675

..

3

1 305

..

4

Skåne län

3 475

..

4

29 701

2 498

13

Hallands län

1 000

..

..

5 720

54

9

Västra Götalands län

3 117

..

4

20 255

1 285

11

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

-

-

-

Örebro län

-

-

-

-

-

-

Västmanlands län

800

..

..

8 400

..

4

Dalarnas län

275

..

..

375

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands län

200

..

..

200

..

..

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

16

..

..

36

..

..

Norrbottens län

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

13 322

443

26

114 462

11 383

64

1999

38 133

2 495

28

160 348

17 271

90

1996

33 845

2 170

46

185 450

21 423

134