Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Odling av lökblommor till snitt i växthus 2002 (tulpan, narciss, övriga lökblommor till snitt och totalt). Län.

19. Cultivation of bulbous as cut flowers 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Tulpan

Narciss

Övriga lökblommor

till snitt

Totalt

Skörd,

1000 st

Antal

företag

Skörd,

1000 st

Antal

företag

Skörd,

1000 st

Antal

företag

Skörd,

1000 st

Antal

företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

28 567

18

16

7

..

..

28 584

18

Uppsala län

..

4

..

3

..

..

..

4

Södermanlands län

12 962

13

18

6

..

..

12 983

13

Östergötlands län

2 023

14

34

12

16

5

2 073

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

394

8

90

8

-

-

483

10

Kronobergs län

5 082

11

146

11

..

..

5 242

11

Kalmar län

939

14

37

14

..

..

981

16

Gotlands län

..

..

..

3

-

-

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

285

10

18

9

..

..

329

12

Skåne län

15 675

35

198

15

1 170

6

17 044

38

Hallands län

21 660

24

121

15

..

3

21 799

25

Västra Götalands län

4 674

31

158

22

896

9

5 729

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

559

5

8

6

..

..

577

7

Örebro län

443

14

21

11

-

-

464

14

Västmanlands län

435

5

29

5

..

..

478

6

Dalarnas län

601

14

..

4

-

-

607

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

11 856

11

28

8

..

..

12 288

12

Västernorrlands län

4 153

9

66

7

-

-

4 219

9

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

1 455

7

..

3

-

-

1 462

7

Norrbottens län

..

..

-

-

-

-

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

112 025

252

1 023

169

2 580

37

115 628

272

1999

101 614

259

2 080

193

3841)

301)

104 0781)

..1)


 

1) Siffrorna stämmer ej fullt ut, då ett antal företag redovisade hyacinter till snitt fastän att det skulle vara hyacinter i kruka.