Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.b. forts. Odling av övriga köksväxter på friland, 1990 - 2002. Riket.

1.b. Continued. Outdoor cultivation of other vegetables, 1990 - 2002. Whole country.

Växtslag

1990

1993

1996

1999

2002

 

 

 

 

 

 

Pepparrot

 

 

 

 

 

Areal, hektar

29

32

32

18

13

Antal företag

4)

4)

32

15

8

Sparris

 

 

 

 

 

Areal, hektar

13

14

16

16

37

Antal företag

4)

4)

20

19

34

Rabarber

 

 

 

 

 

Areal, hektar

13

14

18

13

17

Antal företag

4)

4)

30

21

20

Squash

 

 

 

 

 

Areal, hektar

8

9

14

11

22

Antal företag

4)

4)

40

26

40

Övrig lök

 

 

 

 

 

Areal, hektar

2)

17

24

10

17

Antal företag

2)

4)

3)

20

5

Ärter

 

 

 

 

 

Areal, hektar

2)

5

14

9

11

Antal företag

2)

4)

19

15

18

Bönor

 

 

 

 

 

Areal, hektar

2)

13

28

8

10

Antal företag

2)

4)

62

28

30

Jordärtskockor

 

 

 

 

 

Areal, hektar

9

11

9

4

12

Antal företag

4)

4)

7

7

12

Diverse och ej specificerat

 

 

 

 

 

Areal, hektar

60

76

120

186

314

Antal företag

4)

4)

3)

131

115


 

1) Kryddväxter exkl. dill och persilja.

2) Redovisades ej separat detta år.

3) Ej samma uppdelning detta år, varför en redovisning av företag ej går att göra.

4) Antal företag redovisades ej detta år.