Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20.a. Odling av lökblommor i kruka i växthus 2002 (hyacint, amaryllis, narciss). Län.

20.a. Cultivation of bulbous as potted plants 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Hyacint

Amaryllis

Narciss

Skörd1),

1000 st

Antal

företag

Skörd1),

1000 st

Antal

företag

Skörd1),

1000 st

Antal

företag

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

1 347

17

346

26

695

12

Uppsala län

..

3

5

5

..

..

Södermanlands län

848

15

180

14

526

8

Östergötlands län

99

14

84

18

53

12

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

45

10

19

14

72

9

Kronobergs län

391

11

22

15

46

7

Kalmar län

113

17

15

21

33

11

Gotlands län

..

3

..

3

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

88

11

17

11

6

4

Skåne län

1 175

38

386

46

378

33

Hallands län

974

20

307

17

194

16

Västra Götalands län

454

29

193

43

189

24

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

..

4

..

3

..

..

Örebro län

128

13

41

16

21

12

Västmanlands län

908

6

58

8

71

6

Dalarnas län

44

12

21

16

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

322

12

65

12

139

6

Västernorrlands län

230

10

35

15

..

..

Jämtlands län

-

-

..

3

-

-

Västerbottens län

91

10

16

10

..

..

Norrbottens län

..

4

14

6

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

7 325

259

1 837

322

2 461

173

1999

7 2452)

..2)

1 193

278

2 686

150


 

1) Skörd avser antal krukor.

2) Siffrorna stämmer ej fullt ut, då ett antal företag redovisade hyacinter till snitt fastän att det skulle vara hyacinter i kruka.