Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20.b. Odling av lökblommor i kruka i växthus 2002 (övriga lökblommor till snitt och totalt). Län.

20.b. Cultivation of bulbous as potted plants 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Övriga lökblommor

i kruka

Totalt

Skörd1),

1000 st

Antal

företag

Skörd1),

1000 st

Antal

företag

 

 

 

 

 

Stockholms län

391

12

2 777

31

Uppsala län

-

-

12

5

Södermanlands län

128

8

1 681

17

Östergötlands län

..

3

247

18

 

 

 

 

 

Jönköpings län

4

5

141

15

Kronobergs län

..

3

468

16

Kalmar län

10

6

170

21

Gotlands län

-

-

..

3

 

 

 

 

 

Blekinge län

..

4

143

12

Skåne län

232

15

2 172

55

Hallands län

315

6

1 789

25

Västra Götalands län

276

14

1 111

47

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

28

6

Örebro län

..

4

194

17

Västmanlands län

..

4

1 054

9

Dalarnas län

..

..

99

18

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

..

..

526

14

Västernorrlands län

..

..

265

15

Jämtlands län

-

-

..

3

Västerbottens län

..

..

111

11

Norrbottens län

..

..

71

6

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2002

1 450

90

13 072

364

1999

942

67

12 0662)

..2)


 

1) Skörd avser antal krukor.

2) Siffrorna stämmer ej fullt ut, då ett antal företag redovisade hyacinter till snitt fastän att det skulle vara hyacinter i kruka.