Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21.a. Odling av krukväxter i växthus 2002 (begonia, krysantemum, cyklamen, julstjärna). Län.

21.a. Cultivation of potted plants 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Begonia

Krysantemum

Cyklamen

Julstjärna

Skörd,

1000 st

Antal

företag

Skörd,

1000 st

Antal

företag

Skörd,

1000 st

Antal

företag

Skörd,

1000 st

Antal

företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

339

17

155

5

122

10

755

26

Uppsala län

..

3

-

-

-

-

-

-

Södermanlands län

57

9

 

 

45

9

252

11

Östergötlands län

186

11

..

..

71

5

221

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

..

4

..

..

20

9

81

9

Kronobergs län

13

5

-

-

9

8

123

8

Kalmar län

30

10

-

-

28

8

63

11

Gotlands län

..

..

-

-

-

-

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

..

..

..

3

..

3

77

7

Skåne län

3 344

19

1 619

15

259

21

2 686

49

Hallands län

90

10

..

..

103

11

478

16

Västra Götalands län

473

29

..

3

346

17

567

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

58

6

..

..

..

..

..

..

Örebro län

45

8

..

..

..

..

151

8

Västmanlands län

177

9

..

..

86

7

252

7

Dalarnas län

14

5

..

..

..

3

35

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

38

11

-

-

..

3

61

8

Västernorrlands län

82

16

-

-

..

4

99

6

Jämtlands län

6

9

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

50

10

-

-

..

..

84

8

Norrbottens län

16

10

-

-

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

5 066

204

2 506

36

1 290

125

6 112

224

1999

7 891

248

2 925

42

1 335

142

6 646

273

1996

8 744

267

3 692

48

1 621

193

5 732

304