Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21.b. Odling av krukväxter i växthus 2002 (pelargon, saintpaulia, kalanchoe, impatiens (Nya Guinea)). Län.

21.b. Cultivation of potted plants 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Pelargon

Saintpaulia

Kalanchoe

Impatiens (Nya

Guinea)

Skörd,

1000 st

Antal

företag

Skörd,

1000 st

Antal

företag

Skörd,

1000 st

Antal

företag

Skörd,

1000 st

Antal

företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

1 490

47

259

5

..

..

236

10

Uppsala län

82

14

-

-

-

-

..

3

Södermanlands län

462

20

..

..

..

..

31

9

Östergötlands län

490

34

..

3

..

..

76

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

153

18

-

-

..

..

27

7

Kronobergs län

172

15

-

-

-

-

11

5

Kalmar län

132

27

..

..

..

..

22

15

Gotlands län

17

8

 

 

-

-

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

181

19

-

-

..

..

7

5

Skåne län

4 074

97

814

5

3 627

12

932

23

Hallands län

1 155

28

-

-

..

..

89

11

Västra Götalands län

927

69

814

7

..

3

157

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

284

15

..

..

-

-

52

6

Örebro län

282

20

-

-

-

-

35

9

Västmanlands län

473

15

..

..

-

-

101

7

Dalarnas län

173

21

-

-

-

-

13

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

308

18

-

-

-

-

10

7

Västernorrlands län

184

23

-

-

..

..

4

6

Jämtlands län

18

11

-

-

-

-

..

..

Västerbottens län

202

15

..

..

-

-

19

8

Norrbottens län

94

14

-

-

-

-

6

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

11 352

548

2 099

26

3 934

26

1 838

184

1999

10 647

537

2 463

27

3 166

30

1 793

227

1996

10 674

541

2 783

37

2 420

40

2 696

279