Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21.d. Odling av krukväxter i växthus 2002 (övriga krukväxter och totalt). Län.

21.d. Cultivation of potted plants 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Övriga krukväxter

Totalt

Skörd,

1000 st

Antal

företag

Skörd,

1000 st

Antal

företag

 

 

 

 

 

Stockholms län

909

28

4 850

54

Uppsala län

36

6

157

14

Södermanlands län

166

9

1 237

21

Östergötlands län

141

11

1 643

37

 

 

 

 

 

Jönköpings län

..

4

361

19

Kronobergs län

13

5

380

17

Kalmar län

19

10

346

28

Gotlands län

..

..

62

8

 

 

 

 

 

Blekinge län

88

8

660

20

Skåne län

3 803

59

24 830

128

Hallands län

1 322

15

4 270

33

Västra Götalands län

579

29

4 404

78

 

 

 

 

 

Värmlands län

44

5

633

15

Örebro län

71

12

655

21

Västmanlands län

153

10

1 499

16

Dalarnas län

60

11

346

22

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

84

13

659

21

Västernorrlands län

43

11

499

25

Jämtlands län

8

8

50

11

Västerbottens län

53

11

573

16

Norrbottens län

38

6

247

15

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2002

7 671

272

48 361

619

1999

6 991

280

48 511

608

1996

7 061

246

47 176

630