Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22.a. Odling av utplanteringsväxter i växthus 2002 (petunia, tagetes, pensé, lobelia). Län.

22.a. Cultivation of bedding plants 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Petunia

Tagetes

Pensé

Lobelia

Skörd,

1000 st

Antal

företag

Skörd,

1000 st

Antal

företag

Skörd,

1000 st

Antal

företag

Skörd,

1000 st

Antal

företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

747

43

463

50

1 815

46

672

43

Uppsala län

93

13

66

14

266

12

66

11

Södermanlands län

443

21

187

22

635

20

238

22

Östergötlands län

516

36

566

37

1 482

28

399

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

158

18

159

22

443

20

112

20

Kronobergs län

114

17

129

18

338

12

103

19

Kalmar län

163

27

166

27

312

20

119

26

Gotlands län

32

9

12

8

64

7

11

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

387

25

163

22

2 566

19

284

24

Skåne län

1 558

68

1 609

79

6 652

80

1 975

72

Hallands län

689

31

330

28

1 827

26

429

23

Västra Götalands län

484

67

423

69

2 526

62

339

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

132

17

125

20

412

16

128

20

Örebro län

184

21

227

23

856

18

260

22

Västmanlands län

270

17

285

18

1 070

17

381

17

Dalarnas län

227

28

140

28

333

25

197

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

335

19

202

20

334

18

241

19

Västernorrlands län

376

28

190

28

781

26

368

26

Jämtlands län

66

13

21

14

205

14

51

13

Västerbottens län

471

19

231

19

696

17

430

19

Norrbottens län

292

20

184

20

280

19

238

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

7 736

557

5 879

586

23 891

522

7 040

545

1999

9 827

583

7 110

593

20 758

533

7 605

552

1996

10 497

652

6 762

658

1)

1)

9 220

611


 

1) 1996 fanns ej pensé specificerat, utan ingår i övriga utplanteringsväxter.