Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22.b. Odling av utplanteringsväxter i växthus 2002 (impatiens, övriga utplanteringsväxter och totalt). Län.

22.b. Cultivation of bedding plants 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Impatiens

Övriga

utplanteringsväxter

Totalt

Skörd,

1000 st

Antal

företag

Skörd,

1000 st

Antal

företag

Skörd,

1000 st

Antal

företag

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

81

25

1 341

49

5 120

60

Uppsala län

6

7

220

16

716

16

Södermanlands län

53

15

316

22

1 873

23

Östergötlands län

46

28

853

36

3 861

40

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

42

13

309

20

1 223

24

Kronobergs län

71

18

259

19

1 013

19

Kalmar län

35

23

204

24

999

28

Gotlands län

5

7

78

9

202

9

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

115

21

759

20

4 274

25

Skåne län

934

65

4 805

89

17 533

110

Hallands län

199

26

3 215

36

6 690

46

Västra Götalands län

144

56

2 521

78

6 436

92

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

36

17

360

19

1 193

21

Örebro län

33

17

264

21

1 824

24

Västmanlands län

51

15

320

17

2 378

18

Dalarnas län

33

21

415

25

1 345

29

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

37

18

321

20

1 469

21

Västernorrlands län

17

15

469

29

2 201

31

Jämtlands län

..

3

74

12

419

14

Västerbottens län

22

11

874

19

2 722

20

Norrbottens län

9

8

525

18

1 527

20

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

1 970

429

18 501

598

65 017

690

1999

2 275

464

15 527

553

63 101

705

1996

2 628

511

16 850

542

64 759

779