Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Odling av sticklingar och småplantor i växthus 2002 (köksväxter, prydnadsväxter, övriga sticklingar/småplantor och totalt). Län.

23. Cultivation of cuttings and small plants 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Köksväxter

Prydnadsväxter

Övriga sticklingar/småplantor

Totalt

Skörd,

1000 st

Antal

företag

Skörd,

1000 st

Antal

företag

Skörd,

1000 st

Antal

företag

Skörd,

1000 st

Antal

företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

17

4

444

5

33

7

494

12

Uppsala län

..

..

..

..

..

..

59

6

Södermanlands län

..

..

-

-

..

..

77

4

Östergötlands län

55

6

..

..

..

3

62

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

..

..

..

..

88

6

168

9

Kronobergs län

..

4

..

3

..

3

347

7

Kalmar län

..

4

..

4

..

4

51

9

Gotlands län

..

4

-

-

..

3

285

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

..

..

..

4

..

4

44

7

Skåne län

31 884

18

72 524

17

49 056

22

153 463

50

Hallands län

2 134

5

..

3

..

4

6 719

11

Västra Götalands län

6 133

22

803

10

62

12

6 999

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

367

5

..

..

..

3

379

6

Örebro län

..

4

..

3

59

8

73

9

Västmanlands län

..

3

..

4

..

4

73

7

Dalarnas län

..

3

..

..

..

4

22

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

9

5

..

3

..

4

40

8

Västernorrlands län

8

6

153

5

..

4

171

9

Jämtlands län

..

4

..

3

..

..

99

5

Västerbottens län

..

3

..

3

22

3

35

6

Norrbottens län

20

5

..

..

26

3

53

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

40 871

113

78 710

78

50 131

107

169 711

227

1999

46 887

105

85 527

70

44 142

71

176 556

203

1996

103 219

141

41 746

107

1)

1)

144 965

216


 

1) 1996 fanns ej övriga sticklingar/småplantor specificerat.