Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Areal för ekologisk odling av trädgårdsprodukter i växthus och på friland 2002. Län.

24. Areas for ecological cultivated horticultural products both in greenhouse and outdoor cultivation 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal eller 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation or at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Växthusyta, kvm

Andel ekologisk växthusodling

Frilandsareal, hektar

Andel ekologisk frilandsodling

 

 

 

 

 

Stockholms län

7 629

2,7 %

24,5

13,4 %

Uppsala län

2 363

10,2 %

12,5

19,7 %

Södermanlands län

7 507

11,2 %

5,7

1,9 %

Östergötlands län

2 118

1,6 %

64,4

11,1 %

 

 

 

 

 

Jönköpings län

1 310

3,1 %

12,7

5,0 %

Kronobergs län

440

1,1 %

7,5

6,2 %

Kalmar län

200

0,5 %

54,0

6,7 %

Gotlands län

3 456

6,4 %

77,3

12,0 %

 

 

 

 

 

Blekinge län

400

0,4 %

23,6

4,0 %

Skåne län

3 751

0,2 %

175,3

2,5 %

Hallands län

3 340

1,6 %

102,3

15,7 %

Västra Götalands län

17 294

6,8 %

141,3

16,2 %

 

 

 

 

 

Värmlands län

2 015

5,0 %

25,0

22,4 %

Örebro län

1 485

3,3 %

25,1

13,9 %

Västmanlands län

600

0,8 %

16,9

24,8 %

Dalarnas län

3 818

9,2 %

74,6

55,8 %

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

1 720

3,3 %

14,6

18,9 %

Västernorrlands län

566

1,3 %

19,3

20,8 %

Jämtlands län

930

5,4 %

27,3

25,6 %

Västerbottens län

720

1,0 %

13,6

23,5 %

Norrbottens län

350

0,7 %

46,7

22,5 %

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2002

62 012

1,8 %

964,2

7,3 %

1999

101 749

3,1 %

640,4

5,2 %