Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2002 för växthus med uppvärmning. Län.

25.a. Greenhouse area in square meters on 31 December 2002, for greenhouses with heating. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

 

Län

Enkelglas

Annat enkelskiktat material

Enkelglas i tak, flerskiktat material i väggar

Flerskiktat hårt material

Flerskiktat mjukt material

Summa

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

89 078

7 570

74 273

77 655

20 026

268 602

Uppsala län

4 040

800

1 600

6 923

4 004

17 367

Södermanlands län

14 572

4 740

19 798

18 298

3 971

61 379

Östergötlands län

26 758

9 160

43 622

16 551

23 597

119 688

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

13 224

1 606

5 456

14 055

1 388

35 729

Kronobergs län

17 213

1 429

2 062

7 479

3 429

31 612

Kalmar län

14 600

1 807

7 765

11 183

1 860

37 215

Gotlands län

23 707

565

21 680

1 560

2 546

50 058

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

18 585

3 584

74 630

290

2 900

99 989

Skåne län

650 304

31 192

727 023

120 763

29 286

1 558 568

Hallands län

88 647

5 596

61 208

14 920

23 485

193 856

Västra Götalands län

87 057

18 024

71 822

46 235

4 048

227 186

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

7 428

6 029

9 576

11 627

1 292

35 952

Örebro län

7 148

2 807

4 004

21 589

2 450

37 998

Västmanlands län

28 455

2 590

19 715

13 481

3 600

67 841

Dalarnas län

9 598

4 136

2 400

18 558

5 703

40 395

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

13 131

2 752

1 060

27 646

5 559

50 148

Västernorrlands län

2 152

7 758

1 650

22 968

5 188

39 716

Jämtlands län

1 160

1 999

240

8 834

3 632

15 865

Västerbottens län

3 520

15 900

-

34 360

15 100

68 880

Norrbottens län

-

8 500

-

24 036

10 330

42 866

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 120 377

138 544

1 149 584

519 011

173 394

3 100 910