Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25.b. Antal företag med växthus med uppvärmning den 31 december 2002. Län.

25.b. Number of companies with greenhouses with heating on 31 December 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Enkelglas

Annat enkelskiktat material

Enkelglas i tak, flerskiktat material i väggar

Flerskiktat hårt material

Flerskiktat mjukt material

Summa

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

57

16

19

47

11

90

Uppsala län

4

3

..

12

5

19

Södermanlands län

14

5

4

18

6

26

Östergötlands län

26

17

16

24

17

57

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

17

6

5

15

..

31

Kronobergs län

14

3

4

10

3

22

Kalmar län

18

6

6

17

..

31

Gotlands län

6

3

5

3

5

15

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

20

8

8

..

3

28

Skåne län

177

30

132

53

17

290

Hallands län

48

13

22

16

4

68

Västra Götalands län

78

36

28

52

8

126

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

13

7

7

12

4

27

Örebro län

13

8

3

19

4

26

Västmanlands län

15

6

8

14

3

27

Dalarnas län

13

8

3

20

7

34

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

8

6

3

19

6

26

Västernorrlands län

8

15

3

25

4

34

Jämtlands län

3

5

..

15

5

16

Västerbottens län

6

8

-

16

10

29

Norrbottens län

-

5

-

15

9

24

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

558

214

278

424

135

1 046