Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2002, för växthus utan uppvärmning. Län.

26.a. Greenhouse area in square meters on 31 December 2002, for greenhouses without heating. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Enkelglas

Annat material

Summa

 

 

 

 

Stockholms län

6 770

9 812

16 582

Uppsala län

1 500

4 195

5 695

Södermanlands län

750

5 061

5 811

Östergötlands län

1 800

10 924

12 724

 

 

 

 

Jönköpings län

2 880

4 304

7 184

Kronobergs län

6 060

3 905

9 965

Kalmar län

560

3 632

4 192

Gotlands län

136

3 520

3 656

 

 

 

 

Blekinge län

2 900

2 574

5 474

Skåne län

93 106

32 604

125 710

Hallands län

2 390

7 312

9 702

Västra Götalands län

6 287

19 109

25 396

 

 

 

 

Värmlands län

-

4 612

4 612

Örebro län

2 580

4 225

6 805

Västmanlands län

2 210

3 892

6 102

Dalarnas län

90

914

1 004

 

 

 

 

Gävleborgs län

450

2 070

2 520

Västernorrlands län

536

3 325

3 861

Jämtlands län

-

1 510

1 510

Västerbottens län

250

6 200

6 450

Norrbottens län

120

6 928

7 048

 

 

 

 

Hela riket

131 375

140 628

272 003