Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26.b. Antal företag med växthus utan uppvärmning den 31 december 2002. Län.

26.b. Number of companies with greenhouses without heating on 31 December 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Enkelglas

Annat material

Summa

 

 

 

 

Stockholms län

13

21

32

Uppsala län

..

..

10

Södermanlands län

..

..

13

Östergötlands län

..

..

18

 

 

 

 

Jönköpings län

5

11

14

Kronobergs län

4

11

14

Kalmar län

3

12

15

Gotlands län

..

..

8

 

 

 

 

Blekinge län

3

8

11

Skåne län

46

44

85

Hallands län

5

16

21

Västra Götalands län

19

46

61

 

 

 

 

Värmlands län

-

10

10

Örebro län

5

10

15

Västmanlands län

6

8

11

Dalarnas län

..

..

6

 

 

 

 

Gävleborgs län

..

..

9

Västernorrlands län

3

8

11

Jämtlands län

-

5

5

Västerbottens län

..

..

7

Norrbottens län

..

..

5

 

 

 

 

Hela riket

123

278

381