Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27.a. Förbrukning av bränsle, fjärrvärme och elenergi i växthusproduktionen 2002. Län.

27.a. Consumption of fuel, district heating and electricity in greenhouse production 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Eldningsolja

Biobränsle

Eldningsolja nr 1

Eldningsolja övriga kvaliteter

Bark, flis spån

Ved

Biogas

Pellets och briketter

Övrigt bio-bränsle

kubikmeter

kubikmeter

kubikmeter

kubikmeter

MWh

ton

MWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

5 806

1 705

480

220

-

-

-

Uppsala län

424

-

-

90

-

-

-

Södermanlands län

1 141

-

600

-

-

-

-

Östergötlands län

3 316

82

845

85

-

-

300

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

1 339

4

250

186

-

561

-

Kronobergs län

510

55

200

40

-

-

-

Kalmar län

1 217

158

1 350

-

-

-

-

Gotlands län

741

2

-

-

-

-

900

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

2 094

4

-

155

-

5

-

Skåne län

18 967

3 563

18 280

15

7 417

817

220

Hallands län

2 886

1 337

-

60

-

-

10

Västra Götalands län

4 617

2 065

3 145

100

-

40

1 055

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

424

40

1 160

148

-

800

-

Örebro län

959

5

-

162

-

-

-

Västmanlands län

1 273

659

2 800

-

-

-

-

Dalarnas län

1 304

29

2 710

27

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

767

517

-

80

-

108

-

Västernorrlands län

1 014

3

3 400

160

-

-

-

Jämtlands län

211

-

4 000

80

-

6

-

Västerbottens län

1 641

103

3 200

-

-

-

-

Norrbottens län

956

200

700

20

-

30

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2002

51 607

10 531

43 120

1 628

7 417

2 367

2 485

1999

66 142

14 157

13 506

1 254

1)

583

1)


 

1) 1999 samlades ej uppgifter om biogas och övrigt biobränsle in.