Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

27.b. Förbrukning av bränsle, fjärrvärme och elenergi i växthusproduktionen 2002. Län.

27.b. Consumption of fuel, district heating and electricity in greenhouse production 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Kol och koks

Naturgas

Gasol

Fjärrvärme

Elenergi

ton

MWh

ton

MWh

MWh

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

-

-

-

-

25 489

Uppsala län

-

-

-

-

1 038

Södermanlands län

-

-

-

8 550

5 577

Östergötlands län

186

-

62

2 272

3 180

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

-

69

2 568

Kronobergs län

-

-

-

5 181

888

Kalmar län

-

-

-

405

2 929

Gotlands län

-

-

-

13 954

2 064

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

126

10 952

257

Skåne län

-

147 007

1 058

55 955

43 139

Hallands län

-

15 323

248

1 600

930

Västra Götalands län

2

-

-

1 126

15 030

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

1 028

1 679

Örebro län

-

-

-

4 000

2 245

Västmanlands län

-

-

-

3 112

3 879

Dalarnas län

-

-

-

369

486

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

155

1 360

Västernorrlands län

-

830

-

-

905

Jämtlands län

-

-

-

-

621

Västerbottens län

-

-

-

345

3 364

Norrbottens län

-

-

2

500

2 060

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2002

188

163 160

1 496

109 573

119 688

1999

350

203 190

1 591

39 961

59 392