Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.b. Odling av övriga bär på friland 2002. Riket.

2.b. Outdoor cultivation of other berries 2002. Whole country.

Sort

Areal,
hektar

Antal
företag

 

 

 

Allåkerbär

6,9

4

Amerikanska blåbär

2,8

3

Blåbär

2,6

9

Fläder

6,8

4

Havtorn

2,8

5

Krusbär

2,8

5

Nypon

65,2

17

Vindruvor

2,5

4

Andra bär

4,2

10