Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Odling av plantskoleväxter på friland, 1981 - 2002. Riket.

3. Outdoor cultivation of nurseries, 1981 - 2002. Whole country.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Växtslag

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ros

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

46

43

30

30

28

34

21

23

Antal företag

69

52

41

34

25

22

19

19

Jordgubbsplanta

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

1)

1)

1)

1)

1)

1)

70

50

Antal företag

1)

1)

1)

1)

1)

1)

33

23

Fruktträd

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

145

122

115

114

121

113

78

55

Antal företag

109

89

95

68

66

45

36

31

Lövfällande träd

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

1)

1)

134,22)

151,62)

195,32)

235

198

137

Antal företag

1)

1)

562)

582)

592)

55

44

43

Bärbuske

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

1)

1)

51

21

46

..

32

23

Antal företag

1)

1)

65

40

39

26

21

15

Prydnadsbuske

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

174

197

163

172

115

76

83

37

Antal företag

155

143

121

106

85

65

44

37

Perenn

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

38

52

51

41

39

33

22

25

Antal företag

102

77

70

55

42

37

31

30

Barrväxt

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

79

95

69

61

40

69

23

22

Antal företag

124

104

76

71

54

43

25

23

Klängväxt

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

1)

1)

1)

1)

1)

..

..

0

Antal företag

1)

1)

1)

1)

1)

1

1

..

Häck- och landskapsväxter

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

1)

1)

1)

1)

1)

53

44

34

Antal företag

1)

1)

1)

1)

1)

29

22

19

Övriga plantskoleväxter

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

269

284

125

116

155

124

45

28

Antal företag

161

153

76

63

70

52

30

29

Totalt plantskoleväxter

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

751

793

737

706

740

761

616

435

Antal företag

327

310

303

246

230

194

181

160


 

1) Uppgifter samlades ej in detta år. Växtslaget ingår istället i övriga plantskoleväxter.

2) Uppgifter avser alléträd.