Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Odling av plantskoleväxter i container, 1981 - 2002. Riket.

4. Container cultivation of nurseries, 1981 - 2002. Whole country.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Växtslag

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ros

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

1

1

1

1

1

2

1

3

Antal företag

9

15

15

12

14

21

13

13

Jordgubbsplanta

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

1)

1)

1)

1)

1)

1)

-

-

Antal företag

1)

1)

1)

1)

1)

1)

-

-

Fruktträd

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

1

2

3

3

8

4

3

8

Antal företag

16

26

24

24

37

25

18

18

Lövfällande träd

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

1)

1)

12)

02)

32)

3

4

10

Antal företag

1)

1)

72)

112)

162)

19

13

16

Bärbuskar

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

1)

1)

1

3

3

1

2

3

Antal företag

1)

1)

23

20

27

24

16

14

Prydnadsbuskar

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

9

12

16

18

19

13

16

25

Antal företag

38

52

50

53

50

45

36

32

Perenn

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

9

8

4

4

6

8

8

20

Antal företag

22

39

33

31

25

33

30

31

Barrväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

8

11

5

4

4

3

2

4

Antal företag

29

41

36

32

31

25

17

14

Klängväxter

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

1)

1)

1)

1)

1)

1

0

2

Antal företag

1)

1)

1)

1)

1)

16

8

7

Häck- och landskapsväxter

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

1)

1)

1)

1)

1)

1

1

1

Antal företag

1)

1)

1)

1)

1)

7

9

5

Övriga plantskoleväxter

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

3

11

6

7

2

1

3

2

Antal företag

14

29

19

23

18

14

13

7

Totalt plantskoleväxter

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

29

45

37

40

46

37

40

80

Antal företag

65

94

85

84

83

77

60

68


 

1) Uppgifter samlades ej in detta år. Växtslaget ingår istället i övriga plantskoleväxter.

2) Uppgifter avser alléträd.