Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 33 SM 0601

Trädgårdsproduktion 2005
The 2005 Horticultural Census
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Oförändrade frilandsarealer med trädgårdsodling

Den totala frilandsarealen har sedan 1981 varit i stort sett oförändrad men varierat något mellan åren, medan antalet företag med frilandsodling kontinuerligt minskat sedan 1984. År 2005 var den totala arealen 12 600 ha, vilket är en ökning med 4 procent sedan 2002. Antalet företag var 1 853 stycken år 2005, vilket är en minskning med drygt 9 procent sedan 2002.

Odlingsarealen för köksväxter upptog år 2005 ungefär 56 procent av den totala frilandsarealen, medan odlingsarealerna för frukt och bär sammanlagt upptog 40 procent av arealen. Bland köksväxterna dominerar odlingen av morot, isbergssallat och matlök, som tillsammans svarar för omkring 55 procent av arealen köksväxter. Frilandsarealen för frukt och bär domineras av odling av äpple och jordgubbar, vilka står för 75 procent av arealen för odling av frukt och bär.

Växthusarealen minskar

Den totala växthusarealen för odling av trädgårdsväxter har mellan 1984 och 2002 varit i stort sett oförändrad, men varierat något mellan åren. År 2005 var den totala ytan 3 013 000 kvm, vilket är en minskning med knappt 11 procent jämfört med 2002. Antalet företag med växthusodling har minskat kontinuerligt sedan 1984. År 2005 minskar antalet företag med omkring 15 procent jämfört med 2002. Tomat- och gurkodling dominerar odlingen av köksväxter och bär i växthus och står för omkring 79 procent av ytan.

Användningen av eldningsolja fortsätter minska

Eldningsolja stod år 2005 för ca 51 procent av energiförbrukningen inom växthusodlingen, vilket är en minskning med 6 procentenheter sedan 2002. Förbrukningen av eldningsolja var år 2005 drygt 530 000 MWh, vilket är en minskning med 33 procent sedan 1999. Användningen av biobränsle, naturgas och elenergi ökar mellan 2002 och 2005.