Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1.a. Odling av köksväxter på friland, 1981-2005. Riket.

1.a. forts. Odling av köksväxter på friland, 1981-2005. Riket.

1.b. Odling av övriga köksväxter på friland, 1990-2005. Riket.

2. Odling av frukt och bär på friland, 1981-2005. Riket.

3. Odling av plantskoleväxter på friland, 1981-2005. Riket.

4. Odling av plantskoleväxter i container, 1981-2005. Riket.

5. Odling av köksväxter och bär i växthus och bänkgårdar, 1981-2005. Riket.

6. Arealer och antal företag med frilandsodling 2002 och 2005. Län.

7.a. Odling av köksväxter på friland 2005 (gurka, matlök, purjolök). Län.

7.b. Odling av köksväxter på friland 2005 (morot, rödbeta, kålrot). Län.

7.c. Odling av köksväxter på friland 2005 (blomkål, vitkål, isbergssallat). Län.

7.d. Odling av köksväxter på friland 2005 (majs, broccoli, dill). Län.

7.e. Odling av köksväxter på friland 2005 (palsternacka, spenat, övriga köksväxter, totalt). Län.

8.a. Odlingsareal av frukt på friland 2005 (äpple), hektar. Län.

8.b. Odlingsareal av frukt på friland 2005 (päron), hektar. Län.

8.c. Odlingsareal av frukt på friland 2005 (plommon),hektar. Län.

8.d. Odlingsareal av frukt på friland 2005 (körsbär), hektar. Län.

8.e. Odlingsareal av frukt på friland 2005 (totalt), hektar. Län.

9.a. Odling av bär på friland 2005 (jordgubbar, hallon, svarta vinbär). Län.

9.b. Odling av bär på friland 2005 (övriga bär, totalt). Län.

9.c. Odling av övriga bär på friland 2005. Riket.

10.a. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2005 (ros, jordgubbsplanta). Län.

10.b. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2005 (fruktträd, lövfällande träd). Län.

10.c. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2005 (bärbuske, prydnadsbuske). Län.

10.d. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2005 (perenn, barrväxt). Län.

10.e. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2005 (klängväxt, häck- och landskapsväxt). Län.

10.f. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2005 (övriga plantskoleväxter och totalt). Län.

11. Arealer och antal företag med växthusodling 2002 och 2005. Län.

12. Arealer och antal företag för olika växtslag i växthus 2005. Län.

13.a. Odling av köksväxter i växthus 2005 (tomat, gurka, melon). Län.

13.b. Odling av köksväxter i växthus 2005 (annan sallat, kruksallat, kryddväxter). Län.

13.c. Odling av köksväxter i växthus 2005 (övriga köksväxter, totalt). Län.

13.d. Övriga köksväxter i växthus 2005.

14.a. Odling av bär i växthus 2005 (jordgubbar, hallon). Län.

14.b. Odling av bär i växthus 2005 (övriga bär, totalt). Län.

15.a. Odling av snittblommor i växthus 2005 (ros, krysantemum, alstroemeria). Län.

15.b. Odling av snittblommor i växthus 2005 (övriga snittblommor, totalt). Län.

16. Odling av lökblommor till snitt i växthus 2005 (tulpan, narciss, övriga lökblommor till snitt, totalt). Län.

17.a. Odling av lökblommor i kruka i växthus 2005 (hyacint, amaryllis, narciss). Län.

17.b. Odling av lökblommor i kruka i växthus 2005 (övriga lökblommor, totalt). Län.

18.a. Odling av krukväxter i växthus 2005 (begonia, krysantemum, cyklamen, julstjärna). Län.

18.b. Odling av krukväxter i växthus 2005 (pelargon, saintpaulia, kalanchoe, impatiens). Län.

18.c. Odling av krukväxter i växthus 2005 (primula, marguerite, gröna växter, praktpetunia). Län.

18.d. Odling av krukväxter i växthus 2005 (övriga krukväxter, totalt). Län.

18.e. Odling av krukväxter i växthus 2005 (övriga krukväxter). Hela riket.

19.a. Odling av utplanteringsväxter i växthus 2005 (petunia, tagetes, pensé, lobelia). Län.

19.b. Odling av utplanteringsväxter i växthus 2005 (impatiens, övriga utplanteringsväxter, totalt). Län.

20. Odling av sticklingar och småplantor i växthus 2005 (köksväxter, prydnadsväxter, övriga sticklingar/småplantor, totalt). Län.

21. Areal för ekologisk odling av trädgårdsprodukter i växthus och på friland 2005. Län.

22.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2005 för växthus med uppvärmning (fördelning efter material). Län.

22.b. Antal företag med växthus med uppvärmning den 31 december 2005 (fördelning efter material). Län.

23.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2005 för växthus utan uppvärmning (fördelning efter material). Län.

23.b. Antal företag med växthus utan uppvärmning den 31 december 2005 (fördelning efter material). Län.

24.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2005 för växthus med uppvärmning (fördelning efter byggnadsår). Län.

24.b. Antal företag med växthus med uppvärmning den 31 december 2005 (fördelning efter byggnadsår). Län.

25.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2005 för växthus utan uppvärmning (fördelning efter byggnadsår). Län.

25.b. Antal företag med växthus utan uppvärmning den 31 december 2005 (fördelning efter byggnadsår). Län.

26.a. Förbrukning av bränsle, fjärrvärme och elenergi i växthusproduktionen 2005. Län.

26.b. Förbrukning av bränsle, fjärrvärme och elenergi i växthusproduktionen 2005. Län.

27.a. Antal sysselsatta inom trädgårdsnäringen 2005 (familjemedlemmar). Län.

27.b. Antal sysselsatta inom trädgårdsnäringen 2005 (ej familjemedlemmar). Län.

28. Växthusinventarier den 31 december 2005. Län.

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure