Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7.b. Odling av köksväxter på friland 2005 (morot, rödbeta, kålrot). Län.

7.b. Outdoor cultivation of vegetables 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Morot

Rödbeta

Kålrot

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

5,8

87

11

2,0

25

11

2,1

..

..

Uppsala län

8,0

382

7

0,5

7

4

0,5

3

4

Södermanlands län

3,3

91

5

0,5

7

3

-

-

-

Östergötlands län

128,3

7 500

28

4,2

106

6

23,3

866

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

22,5

1 705

5

8,0

..

..

0,3

..

..

Kronobergs län

0,8

21

3

0,1

..

..

0,2

..

..

Kalmar län

26,2

321

17

1,5

32

11

0,7

11

4

Gotlands län

399,7

24 808

34

54,0

1 774

18

2,2

66

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

36,8

1 713

16

9,0

621

6

1,3

13

6

Skåne län

602,2

36 804

123

179,3

8 875

50

89,3

2 759

51

Hallands län

199,7

9 271

41

15,7

327

12

0,6

..

..

Västra Götalands län

131,5

7 421

41

9,0

228

11

17,8

815

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

11,8

270

10

0,6

7

3

4,1

73

5

Örebro län

76,9

4 215

21

1,0

27

5

5,1

..

..

Västmanlands län

1,5

43

5

0,3

2

3

0,1

..

..

Dalarnas län

8,4

290

10

0,1

..

..

1,6

42

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

10,9

195

9

0,6

3

4

0,6

6

4

Västernorrlands län

16,6

442

9

0,5

6

3

0,1

..

..

Jämtlands län

7,8

256

4

0,2

..

..

0,6

..

..

Västerbottens län

5,2

74

10

0,9

3

4

1,3

20

5

Norrbottens län

22,6

321

10

0,1

..

..

10,9

89

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

1 726,6

96 228

419

288,1

12 699

159

162,7

4 894

124

2002

1 820,0

84 784

453

255,4

9 330

177

174,7

4 080

147

1999

1 755,8

84 308

500

303,2

14 400

162

196,6

5 945

154