Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7.c. Odling av köksväxter på friland 2005 (blomkål, vitkål, isbergssallat). Län.

7.c. Outdoor cultivation of vegetables 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Blomkål

Vitkål

Isbergssallat

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

1,3

9

4

1,2

17

6

0,5

12

4

Uppsala län

0,3

2

3

0,5

..

..

0,9

6

4

Södermanlands län

-

-

-

0,3

..

..

2,0

..

..

Östergötlands län

15,9

149

5

22,1

1 037

7

25,1

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

0,1

..

..

0,8

7

3

-

-

-

Kronobergs län

0,1

..

..

0,7

18

3

0,3

..

..

Kalmar län

0,2

..

..

1,5

53

4

0,4

9

3

Gotlands län

0,8

8

5

3,6

99

6

2,8

28

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

1,7

..

..

7,8

362

5

12,6

260

4

Skåne län

266,7

5 042

30

162,7

8 476

40

1 136,8

26 198

40

Hallands län

3,2

16

6

13,6

491

11

9,3

3

3

Västra Götalands län

12,8

148

8

130,1

4 450

23

14,9

229

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

1,7

14

3

7,7

174

6

0,5

4

3

Örebro län

0,6

..

..

2,4

51

4

-

-

-

Västmanlands län

-

-

-

2,0

..

..

-

-

-

Dalarnas län

1,1

5

5

3,8

109

9

0,8

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

0,6

1

4

1,3

8

5

1,0

2

3

Västernorrlands län

0,8

2

3

0,1

..

..

-

-

-

Jämtlands län

0,4

..

..

0,8

..

..

-

-

-

Västerbottens län

1,2

7

6

1,8

27

8

2,9

23

4

Norrbottens län

1,0

7

5

5,4

118

8

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

310,5

5 450

96

370,2

15 557

156

1 210,8

27 199

84

2002

316,0

4 850

98

385,0

13 405

189

1 091,5

23 350

114

1999

340,5

6 028

105

447,3

19 842

201

686,7

19 325

138