Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7.d. Odling av köksväxter på friland 2005 (majs, broccoli, dill). Län.

7.d. Outdoor cultivation of vegetables 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Majs

Broccoli

Dill

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

3,9

13

8

1,0

4

5

3,0

8

8

Uppsala län

1,2

6

4

0,5

2

4

0,3

1

3

Södermanlands län

3,7

17

4

-

-

-

-

-

-

Östergötlands län

3,9

30

3

3,5

16

6

10,1

43

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

8,8

50

4

0,8

3

5

0,1

..

..

Kronobergs län

0,1

..

..

0,3

..

..

0,2

..

..

Kalmar län

2,9

22

5

1,3

11

3

1,8

9

5

Gotlands län

1,2

2

3

1,0

4

5

0,4

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

1,0

4

7

1,7

31

3

5,5

18

7

Skåne län

90,8

743

25

192,9

1 569

30

119,7

796

40

Hallands län

8,9

44

11

0,8

4

3

16,7

50

14

Västra Götalands län

11,7

55

13

30,1

260

15

10,2

31

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

0,5

1

3

0,8

2

4

Örebro län

0,8

..

..

0,8

1

3

3,4

7

4

Västmanlands län

-

-

-

-

-

-

0,5

..

..

Dalarnas län

1,1

..

..

1,4

4

6

0,5

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

0,1

..

..

1,3

4

6

0,3

..

..

Västernorrlands län

-

-

-

0,7

..

..

0,4

..

..

Jämtlands län

-

-

-

0,9

..

..

0,1

..

..

Västerbottens län

-

-

-

2,3

10

7

0,5

..

..

Norrbottens län

0,1

..

..

4,5

15

7

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

140,2

993

93

246,3

1 944

117

174,5

969

122

2002

126,4

425

91

..

..

..

163,0

..

88

1999

83,8

524

87

..

..

..

154,0

..

98