Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7.e. Odling av köksväxter på friland 2005 (palsternacka, spenat, övriga köksväxter, totalt). Län.

7.e. Outdoor cultivation of vegetables 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

 

Län

Palsternacka

Spenat

Övriga

köksväxter

Totalt

 

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

-

-

-

0,7

4

3

25,2

17

53,5

31

Uppsala län

0,2

..

..

0,1

..

..

5,7

9

21,4

17

Södermanlands län

0,1

..

..

-

-

-

2,3

4

12,7

12

Östergötlands län

1,2

42

3

0,1

..

..

9,2

14

360,7

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

0,1

..

..

-

-

-

2,0

5

44,6

14

Kronobergs län

0,3

1

3

-

-

-

10,0

..

14,3

6

Kalmar län

0,5

11

4

-

-

-

19,0

19

364,4

72

Gotlands län

87,6

2 079

18

0,1

..

..

34,7

24

612,2

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

0,4

4

3

0,1

..

..

7,1

6

166,2

40

Skåne län

52,2

1 686

17

241,1

2 104

19

475,4

108

4 215,0

352

Hallands län

32,6

787

11

-

-

-

31,1

23

363,6

79

Västra Götalands län

3,4

84

6

0,7

2

3

55,5

33

441,7

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

0,5

..

..

-

-

-

4,4

5

34,4

14

Örebro län

0,2

..

..

0,1

..

..

5,5

5

98,8

28

Västmanlands län

0,2

..

..

-

-

-

0,7

..

6,9

7

Dalarnas län

0,2

..

..

-

-

-

45,7

6

65,8

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

0,3

1

3

-

-

-

2,6

6

20,8

15

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

0,3

..

24,8

11

Jämtlands län

0,1

..

..

-

-

-

-

-

11,3

6

Västerbottens län

-

-

-

-

-

-

1,2

5

67,7

14

Norrbottens län

-

-

-

-

-

-

0,8

3

46,1

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

180,1

4 717

80

243,0

2 113

30

738,2

296

7 046,8

987

2002

115,0

..

49

154,0

..

17

815,0

..

6 766,7

1 045

1999

110,0

..

46

134,0

..

20

607,0

..

6 149,6

1 158