Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8.e. Odlingsareal av frukt på friland 2005 (totalt), hektar. Län.

8.e. Area of outdoor cultivation of fruit 2005, hectares. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Areal,
ha

Antal
företag

 

 

 

Stockholms län

31,6

8

Uppsala län

12,6

3

Södermanlands län

1,9

4

Östergötlands län

6,9

4

 

 

 

Jönköpings län

78,3

12

Kronobergs län

14,7

14

Kalmar län

2,8

3

Gotlands län

15,4

5

 

 

 

Blekinge län

135,0

29

Skåne län

1 482,2

189

Hallands län

9,9

5

Västra Götalands län

18,5

12

 

 

 

Värmlands län

22,5

4

Örebro län

11,0

8

Västmanlands län

24,4

5

Dalarnas län

-

-

 

 

 

Gävleborgs län

0,3

..

Västernorrlands län

2,6

..

Jämtlands län

0,2

..

Västerbottens län

-

-

Norrbottens län

-

-

 

 

 

Hela riket

1 870,8

309