Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9.a. Odling av bär på friland 2005 (jordgubbar, hallon, svarta vinbär). Län.

9.a. Outdoor cultivation of berries 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Jordgubbar

Hallon

Svarta vinbär

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

54,5

69

15

1,3

2

6

6,2

3

13

Uppsala län

37,1

175

9

2,4

2

4

1,1

1

4

Södermanlands län

40,7

119

10

6,1

7

8

6,3

2

6

Östergötlands län

152,0

712

31

6,0

5

11

4,0

3

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

45,2

205

17

0,7

0

3

59,4

160

13

Kronobergs län

7,6

29

7

0,8

..

..

0,1

..

..

Kalmar län

411,9

2 025

57

14,8

15

10

0,8

1

3

Gotlands län

28,1

125

19

1,9

1

5

1,8

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

242,1

1 739

53

42,1

60

20

10,7

41

3

Skåne län

734,9

4 493

114

59,5

130

51

9,0

27

13

Hallands län

102,0

440

31

1,8

1

4

3,3

2

4

Västra Götalands län

249,2

905

68

12,0

21

24

72,0

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

95,4

516

11

0,7

1

3

0,4

..

..

Örebro län

18,5

37

12

3,7

1

6

7,8

4

5

Västmanlands län

24,8

111

7

-

-

-

3,9

1

3

Dalarnas län

33,3

117

9

0,7

..

..

81,2

91

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

39,2

139

17

0,4

..

..

1,0

..

..

Västernorrlands län

16,5

47

9

-

-

-

30,7

7

13

Jämtlands län

37,1

91

13

-

-

-

45,4

22

11

Västerbottens län

14,8

26

8

-

-

-

7,5

1

7

Norrbottens län

16,0

19

8

1,1

..

..

157,9

101

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

2 400,9

12 137

525

156,0

250

160

510,6

493

175

2002

2 209,1

9 845

597

130,4

191

156

470,7

395

184

1999

2 707,3

12 520

771

116,6

118

156

415,4

478

186